Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΘΕ ΜΠΛΟΝ… ;

Μικρά παιδιά όλοι θάχαμε παίξει το γνωστό παιχνίδι : δύο ομάδες αντιπαρατιθέμενες, εναλλάξ να εφορμούν η μία της άλλης τραγουδώντας ακαταλαβίστικα λόγια:  «Ά μπε, μπα μπλόν, του κείθε μπλόν, ά μπε μπα μπλόν του κείθε μπλόν, μπλήν-μπλόν.»

Τι σημαίνουν αυτά; Μα , τι άλλο, ακαταλαβίστικες παιδικές κουταμάρες, θα πει κάποιος.
Και όμως δεν είναι έτσι.

Η όλη στιχομυθία, προέρχεται από ένα παιδικό (πολεμικό) παιχνίδι που έπαιζαν τα αρχαία χρόνια οι Αθηναίοι Παίδες και
όχι μόνο.

Χωριζόταν λοιπόν σε δυο ομάδες (όπως και σήμερα) και σ' έναν εικονικό πόλεμο φώναζαν επαναλαμβανόμενα με ρυθμό εναλλάξ από την δείθεν επιτιθέμενη ομάδα:

«Απεμπολών, του κείθεν εμβολών !!!…» 
Δηλαδή « Σε απεμπολώ, σε απωθώ, σε σπρώχνω, πέραν (εκείθεν) εμβολών σε (βλ. έμβολο) με το δόρυ μου, με το ακόντιό μου!!!

Η παράφραση αυτών έφτασε ως τις μέρες μας σαν "α μπε μπα μπλον του κείθε μπλον ..."