Ο Γιωρίκας κι Σουμέλα

Ο Γιωρίκας ερρώστεσεν και πίεν σον ιατρόν.

Γιατρέ' μ πολλά καλά κι είμαι λέα τον. Ο Γιατρός πα αρωτά, νέπε Γιωρίκα ντο αισθάνεσε?
Λέει ακές ο Γιωρίκας, έχω ίναν πόνον αδα κ' ίναν ακεί, το κιφάλιμ εν άμον καζάν, καθόλου καλά κι είμαι.

Αα λέα τον ο Γιατρόν, αούτο ντο λες με δεν κι είναι. Θα ευρείκς πρωτόγαλαν από γαρήν και θα θεραπέυκεσαι.

Ενούντσεν, ενούντσεν ο Γιωρίκας, η κουμπάρα η Συμέλα μόλις εποίκεν τ' αγούρ νατς.
Επέρεν ατεν τηλέφωνον και λέα' τεν, κουμπάρα, το και το είπε ο Γιατρόν. Για να ίνουμαι καλά θα πρεπ να βυζαλίζω πρωτόγαλαν.
Λέα' τον η Συμέλα, Γιωρίκα, το βράδον ντο θα βαλω το μωρόν να κοιμάται έλα ας δίωσε πρωτόγαλαν.

Πράγματι, τη βραδύν κιες πάει ο Γιωρίκας σην κουμπάρα νατ.
Εσέβεν απες σο' σπιτ νατς, κι Συμέλα εξέγκεν το σουτιέν νατς κι ο Γιωρίκας βυζαλίζ το πρωτόγαλαν.

Ακές ντο εβύζαλιζεν ατεν, λεα τον η Συμέλα γλυκά γλυκά, Γιωρίκααα, τιδέν άλλον κι θέλτς?
Ο Γιωρίκας πα λεει , όχι. Όντες ετελείωσεν το πρωτόγαλαν η Συμέλα λέα τον μίαν κι άλλον,
Γιωρίκααα, τιδέν άλλον κι θέλτς? Ο Γιωρίκας πα λεει μίαν κι άλλον, όχι. Επίεν σο σπιτ νατ να κοιμάται. 

Την άλλην μέραν, την πρωΐαν το τηλέφωνον τη Γιωρίκα κρούει. Ντριιιινγκ, ντριιινγκ.
Ο Γιωρίκας σκων ατο. Σην άλλην άκραν εν η Συμέλα. Νέπε Γιωρίκα οσήμερον πως είσαι? Εποικεν την δουλεία νατ το πρωτόγαλαν?
Ναι κουμπάρα λέα τεν ο Γιωρίκας, εποίκεν ατ. Κι άλλο καλλίον έμνε όλο το βράδον και ατώρα δεν κι εχω.
Αρωτά' τον η Συμέλα. Θα έρχεσαι κι' οσήμερον? Ε βέβαια θα έρχουμαι λέει ατεν ο Γιωρίκας. Πως θα τελείται θεραπεία?

Αργά το βράδον Ο Γιωρίκας εφέκεν τ' οσπιτ νατ και πίεν ση Συμέλας.
Αλλό μιαν η Συμέλα εξέγκεν το σουτιέν νατς, αλλό μίαν ο Γιωρίκας βυζαλίζ, αλλο μίαν η Συμέλα αρωτά.
Γιωρίκααα, τιδέν άλλον κι θέλτς? ΟΧΙ λέει ατεν ο Γιωρίκας. Επέρασαν 5 λεπτά η Συμέλα μίαν κι άλλο ... Γιωρίκααα, τιδέν άλλον κι θέλτς?

Νουνίζ ο Γιωρίκας και λέα' τεν. Κουμπάρα .... κανέναν παξιμάδ ευρύεται?!?!?!