Δείτε πως άλλαξαν τα σύνορα του κόσμου και της Ευρώπης από το 1.000 π.Χ.

Δύο καταπληκτικά βίντεο που δείχνουν πως μεταβάλλονταν τα σύνορα του κόσμου.  Ουσιαστικά πρόκειται για ένα χάρτη, ο οποίος διαμορφώνεται καθώς τα σύνορα των χωρών που δείχνει, μεταβάλλονται όσο ο χρόνος τρέχει.

Στο πρώτο βίντεο είναι η ιστορία του λεγόμενου "παλιού κόσμου", δηλαδή Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αφρική, από το 1000 π.Χ. ως το 1000 μ.Χ.

Στο δεύτερο είναι η ιστορία της Ευρώπης από το  1000 μ.Χ. ως σήμερα

Απολαύστε τα :

Ο παλιός κόσμος (1000 π.Χ. - 1000 μ.χ.)

2000 Years of History (1000 BC - 1000 AD) από netopski

Η Ευρώπη (1000 μ.Χ. - σήμερα)


Map of Europe 1000 AD to present with timeline από stefanelonikitelo